Odznaczeni Złotym Medalem „XXXV- Lecia Związku Żołnierzy Wojska Polskiego

0

Z okazji nadchodzących obchodów Dni Morza oraz Święta Marynarki Wojennej i 95 rocznicy powstania Związku Oficerów Rezerwy już odbyły się pierwsze uroczystości, które miały miejsce 10 czerwca br. Na ORP Błyskawica.
Na uroczystości byli obecni m.in. oficerowie rezerwy, działacze społeczni, żołnierze, przedstawiciele organizacji związanych z wojskiem, marynarką wojenną i handlową oraz dowódca okrętu.
Było zwiedzanie okrętu, przedstawienie kilku dat i faktów historycznych, wręczano odznaczenia i dyplomy zasłużonym działaczom społecznym i oficerom.

Miło Nam poinformować,  że wśród zaproszonych gości byli działacze społeczni, oficerowie powiatu puckiego, którzy zostali Złotym Medalem „XXXV- Lecia Związku Żołnierzy Wojska Polskiego” a są to:
Marcin Sikora – oficer Marynarki Handlowej, członek Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gdyni, Radny Gminy Puck, Prezes Kaszubskiego Klubu HDK PCK w Połchowie.
Karol Ponschke – członek Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gdyni, aspirant sztabowy w Komendzie Powiatowej Policji w Pucku, Prezes Klubu HDK PCK Służb Mundurowych w Pucku.
Marek Słowiński – członek Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gdyni, członek zarządu Kaszubskiego Klubu HDK PCK w Połchowie. Prywatny Przedsiębiorca w Gdyni i Powiecie Puckim.

Na podsumowanie podkreślono, że celem Związku Oficerów Rezerwy jest podtrzymywanie i krzewienie wartości dewizy „ Strzec Honoru Godności Oficera „ i idei „ Bóg, Honor, Ojczyzna”, a przede wszystkim szlachetnych zadań w kontaktach miedzy ludzkich, a także patriotyzmu i użytecznego zaangażowania na rzecz społeczeństwa i drugiego człowieka.