Rozdano 20 ton jabłek

0

Ponad 20 ton jabłek rozdano 27 lutego 2015r. Organizatorek był Kaszubski Klub HDK PCK z Połchowa, który ściśle współpracuje z Pomorskim Okręgowym Oddziałem PCK w Gdańsku.

Dzięki współpracy naszego klubu z innymi organizacjami, firmą Carlsson Drewno, radnymi Gminy Puck, sołtysami i Wiejskimi Klubami Kultury rozdaliśmy jabłka m.in. rodzinom wielodzietnym, szkołom, które mają dzieci objęte pomocą świetlicy socjoterapeutycznej i dzieci, które otrzymują pomoc z GOPS, oraz najuboższych mieszkańców – podkreśla Marcin Sikora, prezes Kaszubskiego klubu, radny Gminy Puck.

[mudslide:picasa,0,109775515745126110157,6121148795387226049]