REJONOWE SPOTKANIE KRWIODAWCÓW

0

Dnia 14 listopada 2014 r w Zespole Szkół w Starzynie odbyło się spotkanie Honorowych Dawców Krwi powiatu puckiego z okazji obchodów Dni Honorowego Krwiodawstwa, które obchodzone są w listopadzie. Gospodarzem uroczystości był dyrektor Artur Surmaj oraz opiekun szkolnego Koła PCK – Lucyna Roeske, która pełni również funkcję Prezesa Oddziału Rejonowego PCK w Pucku. Na uroczystość przyjechali nie tylko Dawcy Krwi, ale również przedstawiciele władz samorządowych oraz włodarze Gmin i Miast.

Dziękuje Panu Marcinowi Sikora za pomoc w realizacji filmu co pozwoliło na skrócenie czasu montażu.

 

[mudslide:picasa,0,109775515745126110157,6081852139056587393]