sobota, 20 lipca 2024r.

Przeszukanie mieszkania przez policję – jak się zachować i co mogą zabrać policjanci?

unnamed file 4

Czasem w wyniku niedopatrzenia, czasem przez pomyłkę, a niekiedy zupełnie nieświadomie możemy narazić się na poważne konsekwencje prawne. Widok policjantów pod drzwiami, pragnących dokonać przeszukania niestety nie jest dzisiaj obcy, a często w późniejszym toku rozprawy okazuje się, że sam proces nie był w ogóle potrzebny. Jednak do takiej sytuacji może dojść, a funkcjonariusze mający nakaz mają prawo również do siłowego wejścia na naszą posesję i wykonania czynności operacyjnych. Jak zatem zachować się podczas przeszukania?

Współpracować? Czy się chować?

Zgodnie z przepisami, brak współpracy lub bierny opór w trakcie przeszukania nie wiąże się z prawnymi konsekwencjami. Proces rozpoczyna się od żądania dobrowolnego wydania rzeczy i choć jest to obowiązek, niezastosowanie się nie wpłynie negatywnie dla osoby przeszukiwanej.

Gdy funkcjonariusze zobaczą, że nie chcemy współpracować, mogą użyć siły do wejścia na teren posesji. Można stawiać opór, jednak nie zawsze się to opłaca. Oczywiście policjanci nie mają prawa demolować domu, jednak zachowanie osoby przeszukiwanej może być później wykorzystane w trakcie prowadzenia rozprawy. Lepiej w takim przypadku zadzwonić po pogotowie karne. Częstochowa jest miejscem, w którym jesteśmy dostępni przez całą dobę i możemy udzielić wsparcia i informacji co należy zrobić podczas przeszukania mieszkania.

Opór grozi dodatkową sprawą…

Funkcjonariusze policji mogą jednak wykorzystać nasz opór podczas przeszukania przeciwko nam. Choć bierność podczas przeszukania nie jest bezpośrednią przyczyną kierowania pozwów, funkcjonariusze mogą zdecydować się na postawienie zarzutów naruszenia nietykalności cielesnej. Wówczas osoba przeszukiwana może zapłacić grzywnę, lub dostać karę ograniczenia wolności, a nawet jej pozbawienia na okres do 3 miesięcy

Niestety w takiej sytuacji niewłaściwe zachowanie policjantów nie będzie stanowiło usprawiedliwienia. Choć przytoczone argumenty mogą wpłynąć na złagodzenie kary lub odstąpienie od jej wykonania, nie wyłączają one od odpowiedzialności karnej. Stawianie oporu nie jest zatem wskazane, pilna pomoc prawnika będzie wówczas bardzo potrzebna.

O czym warto pamiętać w trakcie przeszukania?

Podstawowym obowiązkiem funkcjonariuszy w trakcie takiej operacji jest okazanie nakazu, lub w przypadku braku wydrukowanego dokumentu legitymacji służbowej. Dokument musi być przedstawiony na żądanie klienta, a uchylanie się od tego obowiązku może być pierwszym sygnałem informującym domowników o możliwości wtargnięcia na teren posesji osób nieuprawnionych.

Całodobowa pomoc prawna może pomóc w omówieniu z klientem jego praw, które przysługują mu w trakcie przeszukania. Jest on uprawniony do składania uwag w protokole przeszukiwania. Można w nim umieścić informacje przykładowo o:

  • zaniechaniu obowiązku pouczenia o przysługujących domownikom prawach,
  • uszkodzeniach przedmiotów przez funkcjonariuszy,
  • brak możliwości obserwacji działań policjantów w trakcie przeszukania,
  • zabezpieczeniu rzeczy należące do osób trzecich.