środa, 06 grudnia 2023r.

Pełna księgowość – co warto o niej wiedzieć?

unnamed file 3

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej stanowi ogromne wyzwanie. Trzeba podjąć szereg różnych decyzji, dopełnić mnóstwa formalności i dobrze poznać branżową terminologię.  Jednym z takich „obowiązkowych” jest bez wątpienia pełna księgowość. Jak należy je rozumieć? Co się pod nim kryje? Odpowiedzi na przywołane pytania znajdziesz w niniejszym artykule.

Pełna księgowość – co to takiego?

Najprościej rzecz ujmując, pełna księgowość to najbardziej zaawansowana forma prowadzenia rozliczeń. Obejmuje dokumentację dotyczącą wszystkich operacji oraz transakcji finansowych podejmowanych w danej firmie. Mowa tu między innymi o: wykazie aktywów i pasywów czy zestawieniu obrotów na kontach pomocniczych. 

Zalety pełnej księgowości

Prowadzenie pełnej księgowości, choć czasochłonne ma swoje niewątpliwe zalety. Dzięki precyzyjnej formie rozliczeń przedsiębiorca może stale kontrolować kondycję finansową danej firmy i szybciej zareagować w sytuacji wykrycia nieprawidłowości lub nadużyć, a w konsekwencji zmniejszyć ryzyko ewentualnych strat. Co więcej, pełna księgowość znacznie ułatwia regulację należności podatkowych i planowanie inwestycji. 

Kto musi prowadzić pełna księgowość?

Zgodnie z zapisami ustawy o rachunkowości, obowiązek prowadzenia pełnej księgowości spoczywa na spółkach (akcyjnych, komandytowych, komandytowo-akcyjnych, oraz tych z ograniczoną odpowiedzialnością). Ewidencjonować wszystkie transakcje finansowe muszą również osoby fizyczne, spółki jawne, cywilne, a także partnerskie, których przychód netto w ubiegłym roku przekroczył określony w rozporządzeniu próg dochodowy (obecnie sięga on 5 milionów złotych). Tak naprawdę jednak każda firma może zdecydować się na pełną księgowość, o ile ma takie życzenie.

Pełna księgowość – czy przedsiębiorca sam musi ją prowadzić?

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej niesie za sobą szereg różnych obowiązków. Część z nich przedsiębiorca może scedować na podmiot zewnętrzny, a dokładniej rzecz ujmując profesjonalne biuro rachunkowe. To wygodne i bezpieczne rozwiązanie, które pozwala oszczędzić wiele czasu, a jednocześnie daje pewność, że wszystkie czynności związane na przykład z ewidencjonowaniem transakcji finansowych czy rozliczeniem podatków, zostaną przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Zakres usług świadczonych przez dane biuro rachunkowe bywa różny w zależności od warunków wynegocjowanej umowy. Może on obejmować czynności, takie jak: obsługa kadrowo-płacowa, czy reprezentowanie firmy przed organami urzędowymi.