Marcin Sikora i Leszek Bryja odnaczeni w Gdańskim Ratuszu

0

Dnia 6 grudnia przyszedł również mikołaj do zasłużonych krwiodawców z powiatu puckiego. Na spotkaniu w Ratuszu Głównym w Gdańsku były wręczane odznaczenia państwowe ministerialne i resortowe PCK. Z powiatu puckiego były odznaczone tylko dwie osoby tj.
Marcin Sikora – odznaką honorową PCK II stopnia ( złoty krzyż zasługi) nadany przez Zarząd Główny PCK Warszawa, Leszek Bryja – srebrnym krzyżem zasługi nadanym przez Prezydenta Polski.
Obaj panowie mają oddane ponad 30 litrów krwi, i udzielają się społecznie.
Marcin Sikora jest założycielem i od 5-ciu lat aktywnym prezesem Kaszubskiego Klubu HDK PCK w Połchowie, a poprzednio przez ponad 15-cie lat był znanym działaczem HDK PCK w Gdyni, gdzie pełnił również funkcje skarbnika i wiceprezesa Miejskiego Klubu HDK PCK w Gdyni. Ponadto jest współzałożycielem klubu HDK Służb Mundurowych w Pucku i członkiem prezydium Pomorskiej Rady HDK w Gdańsku.  Aktualnie Radny Gminy Puck.  Leszek Bryja jest aktywnym członkiem Kaszubskiego Klubu HDK PCK w Połchowie. Ponad to dzień szybciej w/w Kaszubski Klub otrzymał w Gdyni Brązową Odznakę Honorową za współpracę i zasługi dla Strażackiego Klubu HDK w Gdyni.

[mudslide:picasa,0,109775515745126110157,6090411754838959297]